:x là gì ?

Người đặt câu hỏi - lúc 20:04 10-11-2016 - lượt xem 2218

Trả lời cho :x là gì?


là một emoticon, tức là 1 biểu tượng thể hiện cảm xúc ở trong các ứng dụng nhắn tin, cụ thể là 1 nụ hôn.
Khi ai đó nhắn :X cho bạn nghĩa là người đó muốn hôn bạn. hehe
Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này