Service là gì ?

Người đặt câu hỏi - lúc 14:48 23-05-2018 - lượt xem 811

Trả lời cho Service là gì?


Cách phát âm • IPA: /ˈsɜː.vɪs/ (Anh), /ˈsɝ.vɪs/ (Mỹ)


Danh từ


service (số nhiều services) 1. Sự phục vụ, sự hầu hạ.
  to be in service — đang đi ở (cho ai)
  to take service with someone; to enter someone's service — đi ở cho ai
  to take into one's service — thuê, mướn

 2. Ban, vụ, sở, cục, ngành phục vụ, ngành dịch vụ.
  postal service — sở bưu điện
  the foreign service of an office — ban đối ngoại của một cơ quan
  the public services — công vụ
  bus service — ngành xe buýt
  the fighting service(s) — lực lượng quân đội
  the service sector (industry) — ngành dịch vụ

 3. Sự giúp đỡ.
  to render (do) someone a service — giúp ai việc gì
  to be at somebody's service — sẵn sàng giúp đỡ ai
  to ask somebody's service — nhờ ai giúp đỡ

 4. Sự có ích, sự giúp ích.
  this dictionary is of great service to us — quyển từ điển này giúp ích nhiều cho chúng ta

 5. Sự chỉ dẫn bảo quản, sự giúp đỡ bảo quản.
  service department — phòng chỉ dẫn cách bảo quản (máy thu thanh, xe ô tô, cho khách mua hàng)

 6. Chỗ làm, việc làm, chức vụ.
  to be dismissed from the service — bị thải hồi

 7. (Thực vật học) Cây thanh lương trà.

 8. Tàu xe phục vụ trên một tuyến đường.

 9. Bộ (ấm chén).

 10. (Tôn giáo) Sự tế lễ; buổi lễ.
  to hold four services every Sunday — chủ nhật nào cũng có bốn buổi lễ
  are you going to the service? — anh có đi lễ không?

 11. (Thể thao) Sự giao bóng; lượt giao bóng; cú giao bóng; cách giao bóng.
  his service is terrific — cách giao bóng của anh ta mạnh kinh khủng

 12. (Luật pháp) Sự tống đạt, sự gửi (trát đòi).

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này
Câu hỏi ngẫu nhiên
Câu hỏi mới hơn
Câu hỏi cũ hơn