ping la gi ?

Người đặt câu hỏi - lúc 15:15 14-09-2015 - lượt xem 1087

Trả lời cho ping la gi?


Ping, viết tắt của Packet Internet Grouper (Groper), là một công cụ cho mạng máy tính sử dụng trên các mạng TCP/IP (chẳng hạn như Internet) để kiểm tra xem có thể kết nối tới một máy chủ cụ thể nào đó hay không, và ước lượng khoảng thời gian trễ trọn vòng để gửi gói dữ liệu cũng như tỉ lệ các gói dữ liệu có thể bị mất giữa hai máy. Công cụ này thực hiện nhiệm vụ trên bằng cách gửi một số gói tin ICMP đến máy kia và lắng nghe trả lời.

Ping là một tiện ích đi kèm trong UNIX, Internet và các hệ thống mạng TCP/IP. Bởi vì hầu hết các hệ điều hành mạng máy tính hiện nay đều hỗ trợ TCP/IP, trong đó cũng bao gồm tiện tích Ping. Ping tương đương với một tiếng la trong hẻm núi và lắng nghe tiếng vọng lại của nó. Bạn “ping” một máy chủ khác trên hệ thống mạng để xem host đó có thể tiến đến được từ host của bạn hay không. Câu lệnh có dạng ping ipaddress, ở đây ipaddress là địa chỉ IP của host mà bạn muốn liên lạc. 
Ping sử dụng giao thức ICMP (Internet Control Message Protocol: Giao thức điều khiển thông báo trên Internet) để giải quyết công việc của nó. Nói một cách cụ thể, nó gửi đi một thông báo kiểu tiếng vang ICMP đến host được chỉ định. Nếu có thể tiến đến thiết bị trước khi hết khoảng thời gian cho phép, host của bạn sẽ nhận được một tiếng vang ICMP thông báo đáp lại. Ping có thể được sử dụng như một công cụ để giải quyết các sự cố về truyền thông. Việc đầu tiên phải làm là ping địa chỉ của hệ thống bạn đang làm việc. Điều nầy để chắc rằng phần mềm mạng máy tính của bạn đang làm việc. Kế đến, ping đến hệ thống đích. Nếu bạn không thấy một trả lời nào, hãy thử ping đến một hệ thống khác để xem hệ thống nầy có thể tiến đến được không. Nếu hệ thống khác đó đáp ứng lại, hệ thống của bạn có lẽ là tốt rồi còn mạng hay host đích có thể là có vấn đề. Nếu có thể, bạn hãy đến hệ thống đích và ping vào máy đó để xem hệ thống liên kết mạng của nó có đang hoạt động hay không. Nếu không, hãy kiểm tra lại cấu hình cài đặt, các nối kết và ngay cả đối với các card giao tiếp mạng. 
Từ mục liên quan 
ICMP (Internet Control Message Protocol); IP (Internet Protocol) 

Vào cmd gõ lệnh : 
ipconfig /? 
ping /? 
Ipconfig : dùng để xem và chỉnh sửa địa chỉ IP 
Ping : kiểm tra sự khai thông của các máy tính trong mạng (đã thấy nhau chưa?) 
Thường thì dùng : 
ipconfig /all : để xem toàn bộ thông tin 
ping : thì dễ hơn nhiều, nhập thêm địa chỉ IP hoặc tên máy, hoặc domain (tên miền) cần kiểm tra sự khai thông là được. Ví dụ IP của bạn là 192.168.1.100 bạn muốn kiểm tra máy 19 (tên máy tính là may19, IP là 192.168.1.19) thì bạn gõ như sau : 
ping may19 
hoặc : ping 192.168.1.19 
Nếu thông báo Reply thì thấy nhau trong mạng 

Trường hợp khác về tự điển ý nghĩa tiếng Anh. 
Danh từ 
ping ; âm thanh sắc gọn (của vật cứng va vào mặt cứng); tiếng vèo (đạn bay...) 
the ping of a spoon hitting a glass 
tiếng lanh canh của thìa va vào cốc 
the ping of bullets hitting the rocks 
tiếng chát chúa của những viên đạn đập vào tảng đá. 

Nội động từ 
phát ra tiếng ping, tạo ra âm thanh sắc gọn; bay vèo (đạn) 
ping a knife against a glass 
gõ con dao vào tấm kính 
bullets pinging overhead 
những viên đạn rít ở trên đầu như pink

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này
Câu hỏi ngẫu nhiên
Câu hỏi mới hơn
Câu hỏi cũ hơn