OT là gì ?

Người đặt câu hỏi - lúc 14:42 23-05-2018 - lượt xem 730

Trả lời cho OT là gì?


OT là gì - Over Time --adayroi--OT viết tắt của từ gì trong tiếng Anh

Nếu bạn còn là học sinh, sinh viên hoặc chưa đi làm các công việc đòi hỏi thời gian làm thêm thì có thể ít gặp hoặc chưa gặp không hiểu nghĩa của từ OT thường được bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ với nhau.

Ví dụ điển hình thường gặp khi chat hoặc nói chuyện giữa bạn bè.

AD: Ê tối nay mày có rảnh không đi ăn nhé
AN: Tối nay tao bận OT rồi không đi được

Vậy OT nghĩa là gì và viết tắt của từ gì.

OT: viết tắt của từ Over Time có nghĩa là tăng ca, làm ngoài giờ, làm thêm giờ

Từ này thường được gặp nhất ở các công ty về lĩnh vực công nghệ thông tin đặc biệt lả mảng lập trình. Thông thường khi dự án deadline gấp mà chưa làm xong đòi hỏi phải hoàn thành đúng thời hạn thì công ty hoặc PM sẽ yêu cầu nhân viên làm tăng ca thêm giờ để hoàn thành được công việc.

Thông thường thời gian OT(Tăng ca) sẽ được tính thêm tiền phụ cấp tùy theo số giờ tăng ca và sẽ được cấp những suất ăn miễn phí. Với các công ty khác có thể không sử dụng từ OT mà sử dụng từ tăng ca hoặc làm thêm giờ. Nếu các bạn làm các công việc có liên quan nhiều tới thời hạn hoàn thành thì OT là việc thường phải gặp.

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này