Nà ní là gì ?

Người đặt câu hỏi - lúc 14:35 01-06-2018 - lượt xem 6106

Trả lời cho Nà ní là gì?


Nà ní đã được dùng rất lâu trên mạng xã hội từ năm 2013 và hiện nay đang được sử dụng rất nhiều.

Nani tiếng Nhật : 何

Nà ní = Nani = What ? ( hoặc WTF, thật sao ? & các nghĩa tương tự)

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này