lmao là gì ?

Người đặt câu hỏi - lúc 19:42 22-09-2015 - lượt xem 1234

Trả lời cho lmao là gì?


lmao là tiếng lóng hay được sử dụng trên internetlmao tức là laugh my ass off

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này