dropbox là gì ?

Người đặt câu hỏi - lúc 02:01 16-09-2015 - lượt xem 962

Trả lời cho dropbox là gì?


Dropbox là một ứng dụng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến. Bất cứ tài liệu nào được bạn lưu vào Dropbox đều sẽ được đồng bộ vào trang web Dropbox và các thiết bị di động khác của bạn mà chỉ có bạn và những người mà bạn chia sẻ với, mới có quyền truy cập các tài liệu đó.

Dropbox còn tự động đồng bộ (sync) âm thầm các tài liệu bạn đã lưu trên cloud của nó cho nên bạn có thể truy cập tài liệu của mình ở bất cứ đâu bạn muốn. Ngay cả khi máy tính của bạn bị hỏng thì các dữ liệu bạn đã lưu trên Dropbox vẫn còn đó.

Dropbox là dịch vụ sao lưu, lưu trữ dữ liệu trực tuyến với khả năng đồng bộ theo thời gian thực và tự động thực hiện sao lưu, hỗ trợ miễn phí có thể lên đến 20GB dung lượng lưu trữ trực tuyến trên máy chủ của họ.

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này
Câu hỏi ngẫu nhiên
Câu hỏi mới hơn