don't like là gì ?

Người đặt câu hỏi - lúc 17:07 08-11-2016 - lượt xem 901

Trả lời cho don't like là gì?


don't like là không thích,đồng nghĩa với dislike
don't like là không thích hoặc không giống , tùy ngữ cảnh
Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này