Annual FEE là gì ?

Người đặt câu hỏi - lúc 06:24 15-11-2016 - lượt xem 945

Trả lời cho Annual FEE là gì?


annual tiếng Anh nghĩa là hàng năm
fee là khoản phí phải trả cho một dịch vụ nào đó

annual fee là một cụm từ tiếng Anh nghĩa là khoản phí hàng năm bạn phải trả cho một dịch vụ nào đó. một năm phải trả 1 lần, nếu không trả dịch vụ sẽ bị chấm dứt
VD: trả tiền truyền hình cáp theo năm chính là annual fee
Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này